Archiv článků

EPR

31.07.2017 10:00
Ve věci pohledávky ve výši 4.190 Kč a příslušenství byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR). Okresní soud v Teplicích návrhu vyhověl a EPr vydal pod sp. zn.: 149582/2017,

Rozsudek

14.07.2017 21:15
Okresní soud ve Vyškově vydal na základě námi podané žaloby dne 14.07.217 rozsudek (sp. zn.: 4 C 329/2016), kterým zavázal dlužníka k úhradě pohledávky ve výši 9.000 Kč + příslušenství; rozsudek následně nabyl právní moci a je vykonatelným titulem.  

Exekuce

30.06.2017 11:32
Na základě získaného pravomocného EPR (sp. zn.: 56903/2017, MS Brno), byl podán návrh na nařízení exekuce pro částku 14.276 Kč + příslušenství. Exekuce byla nařízena pod sp. zn: 79 EXE 1141/2017 MS Brno.

EPR

05.06.2017 08:28
Na základě námi podaného návrhu na vydání EPR, Obvodní soud pro Prahu 5, vydal EPR pod sp. zn.: 105562/2017 a zavázal žalovaného k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství.

EPR

30.03.2017 15:23
Městský soud v Brně pod sp. zn.: 56903/2017 vydal dne 30.03.2017 na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR). Pohledávka z obchodního styku ve výši 14.276 Kč + příslušenství. 

Exekuce

20.02.2017 10:38
Pohledávka ve výši 1.060.000 Kč + příslušenství, pro kterou byl získán směnečný platební rozkaz (KS Praha, sp. zn.: 47Cm 162/2014), je na základě usnesení o zahájení exekuce vymáhána exekučně.

EPR

30.01.2017 12:28
Ve sporu o 58.000 Kč + příslušenství, vedeného u OS Praha 6 pod sp. zn.: EPR 8844/2017, soud na základě námi podaného návrhu na vydání EPR vydal elektronický platební rozkaz.

Exekuce

09.01.2017 20:33
Pro částka ve výši 1.860 EUR + příslušenství, kterou měl dlužník uhradit na základě soudem vydaného smíru (OS v Jablonci nad Nisou, sp. zn: 5 C 297/2012), byla na základě námi podaného návrhu nařízena exekuce na majetek dlužníka.   

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

23.12.2016 14:38
Společnost FOX HOLDING s.r.o. přeje všem svým klientům a partnerům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017.

Exekuce

08.12.2016 13:58
Částka ve výši 10.381 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného OS Tábor pod sp. zn.: EPR 5526/2016.