Archiv článků

Rozsudek

23.11.2017 11:22
Okresní soud ve Vyškově, na základě námi podaného návrhu na vydání elektronického pltebního rozkazu a následnému podání odporu žalovaným, rozhodl ve věci sp.zn: 4 C 329/2016 rozsudkem. Rozsudek zcela vyhověl námi podanému návrhu a uložil žalovanému, uhradit nesplacenou zápůjčku ve výši 9.000 Kč +...

Exekuce

13.11.2017 13:16
Exekuce vedená na základě elektronického platebního rozkazu (sp.zn.: EPR 105562/2017 ze dne 05.06.2017, vydal Obvodní soud pro Prahu 5), byla ukončena po vymožení celé dlužné částky. Jednalo se o pohledávku ve výši 10.600,- Kč + příslušenství za právnickou osobou.

EPR

09.11.2017 09:08
Okresní soud ve Zlíně na základě námi podaného návrhu vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 262170/2017). Pohledávka za fyzickou osobou z obchodního styku ve výši 26.978,83 Kč + příslušenství.

Exekuce

06.11.2017 11:02
Na základě pravomocného elektronického platebního rozkazu (Okresní soud v Teplicích, č.j. EPR 149582/2017 - 5 ze dne 31.07.2017) byla na majetek povinného nařízena exekuce. Pohledávka z nevrácené zápújčky ve výši 4.190,- Kč + příslušenství.

Exekuce

20.10.2017 18:48
Ve věci získaného pravomocného EPR (OS Olomouc, sp. zn.: EPR 180685/2017 ze dne 21.08.2017) byla nařízena exekuce na majetek povinného. Dluh z obchodního styku ve výši 12.100,- Kč + příslušenství.

Exekuce

17.10.2017 08:44
Na základě získaného pravomocného EPR (OS Vyškov, sp. zn.: 3 C 242/2013), byla usnesením soudu nařízena exekuce na majetek povinného. V rámci exekuce povinný již uhradil částečně svůj dluh.

Smír

15.10.2017 18:47
Na základě podané návrhu na vydání EPR (153074/2017) u Okresního soudu v Chebu ohledně pohledávky z obchodního styku ve výši 121.798 Kč + příslušenství byla s žalovanou stranou uzavřena dohoda o narovnání. Dlužník se zavázal uhardit ve třech splátkách částku ve výši 100.000 Kč

Exekuce

06.10.2017 11:22
Na základě námi získaného pravomocného EPR (Obvodní soud pro Prahu 5, sp. zn.: 105562/2017) byla nařízena exekuce na majteke povinného, k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství. OS praha 5 vydal exekuční příkaz pod sp. zn.: 66 EXE 2267/2017. 

Exekuce

11.09.2017 08:05
Na základě nařízené exekuce Okresním soudem Vyškov pod sp. zn. 25 EXE 1549/2016 bylo vymoženo první částečné plnění z pohledávky ve výši 8.500 Kč + příslušenství.

EPR

21.08.2017 09:04
Obvodní soud pro Prahu 6 vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR) pod sp. zn.: EPR 180685/2017. Pohledávka z obchodního styku ve výši 12.100 Kč + příslušenství.