Archiv článků

FOX HOLDING s.r.o.

23.05.2012 15:50
Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1, pod sp. zn.: 124 EC 116/2011 o 11.400 Kč + příslušenství, získán rozsudek pro zmeškání.

FOX HOLDING s.r.o.

16.05.2012 13:48
Ve věci sp. zn.: 4 EC 1/2012 o 216 EUR + příslušenství, vedené u Okresního soudu v Prostějově, byl na základě námi podaného návrhu, vydán elektronický platební rozkaz.

FOX HOLDING s.r.o.

04.05.2012 11:06
Ve věci sp. zn.: 13Cm 120/2012 vedené u Městského soudu v Praze, o 14.760 Kč, vydán směnečný platební rozkaz.

FOX HOLDING s.r.o.

02.05.2012 13:45
Ve věci sp. zn.: 28 EC 814/2011 o 12.000 Kč + příslušenství, u Okresního soudu v Kutné Hoře, vynesen rozsudek pro uznání, ve prospěch námi podané žaloby.

FOX HOLDING s.r.o.

02.05.2012 13:44
Ve věci sp. zn.: 138 EC 322/2011, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8, o 250.000 Kč + příslušenství, vydán EPR.

FOX HOLDING s.r.o.

01.05.2012 13:41
Od 01.05.2012 bude naše společnost v této rubrice zveřejňovat aktuální stav jednotlivých řešených případů, tak jak budou řešeny a oznamovány místně příslušnými soudy.