Archiv článků

Elektronický platební rozkaz

01.02.2019 19:54
Okresní soud v Uherském Hradišti, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 307052/2018). Dlužník, právnická osoba z Kunovic; dluh ve výši 22.470 EUR + příslušenství.   Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický...

Exekuce

23.01.2019 09:12
Na základě usnesení exekutora a souhlasu klienta, byla ukončena exekuce (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu ve spojení s § 52 exekučního řádu). Exekuce byla vedena Exekutorským úřadem Karviná (sp. zn.: 171 EX 00505/14).  Klient na základě předmětného usnesení mohl pohledávku...

Elektronický platební rozkaz

22.01.2019 10:03
Okresní soud ve Svitavách vydal, na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 302214/2018). Dlužník, právnická osoba z Moravské Třebové; dluh ve výši 253.765 Kč + příslušenství.

Exekuce

17.01.2019 20:22
Na základě usnesení exekutora a souhlasu klienta, byla ukončena exekuce (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu ve spojení s § 52 exekučního řádu). Exekuce byla vedena Exekutorským úřadem Karviná (sp. zn.: 171 EX 04276/13).  Klient na základě předmětného usnesení mohl pohledávku...

Elektronický platební rozkaz

02.01.2019 11:28
Okresní soud v Lounech vydal, na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 302414/2018). Dlužník, právnická osoba z Kryrů, dluh ve výši 13.164 Kč + příslušenství.

Rozsudek

17.12.2018 12:07
Okresní soud v Liberci vydal, na základě námi podané žaloby, rozsudek v němž zcela vyhověl našemu návrhu (sp. zn.: 26 C 246/2018). Dlužník, právnická osoba z Českého Dubu; dluh ve výši 16.940 Kč + příslušenství. Dlužník na základě rozsudku dlužnou částku uhradil.

Rozsudek

20.11.2018 17:40
Obvodní soud pro Prahu 10, na základě námi podané žaloby, rozhodl rozsudkem (sp.zn.: 26 C 370/2018). Dlužník, fyzická osoba z Prahy 10, je povinnen do 3 dnů od právní moci rozsudku, uhradit celý dluh ve výši 171.400 Kč s příslušenstvím.

Exekuce

14.11.2018 07:45
Na základě získaného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz vydaný Obvodním soudem pro Prahu 8 sp.zn.: EPR 169765/2018, bylo na majetek dlužníka (právnická osoba z Prahy 8) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 236.948 Kč s příslušenstvím, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Elektronický platební rozkaz

05.11.2018 13:53
Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 125348/2018). Dlužník, obecně prospěšná společnost z Prahy 1, svůj závazek ve lhůtě stanovené soudem uhradil.

Rozsudek

26.10.2018 16:00
Okresní soud Praha – západ rozhodl ve věci sp. zn.: 7 C 243/2017 rozsudek, který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, fyzická osoba z Roztok, je povinnen zaplatit  částku 38.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení.