Archiv článků

Smír

15.10.2017 18:47
Na základě podané návrhu na vydání EPR (153074/2017) u Okresního soudu v Chebu ohledně pohledávky z obchodního styku ve výši 121.798 Kč + příslušenství byla s žalovanou stranou uzavřena dohoda o narovnání. Dlužník se zavázal uhardit ve třech splátkách částku ve výši 100.000 Kč

Exekuce

06.10.2017 11:22
Na základě námi získaného pravomocného EPR (Obvodní soud pro Prahu 5, sp. zn.: 105562/2017) byla nařízena exekuce na majteke povinného, k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství. OS praha 5 vydal exekuční příkaz pod sp. zn.: 66 EXE 2267/2017. 

Exekuce

11.09.2017 08:05
Na základě nařízené exekuce Okresním soudem Vyškov pod sp. zn. 25 EXE 1549/2016 bylo vymoženo první částečné plnění z pohledávky ve výši 8.500 Kč + příslušenství.

EPR

21.08.2017 09:04
Obvodní soud pro Prahu 6 vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR) pod sp. zn.: EPR 180685/2017. Pohledávka z obchodního styku ve výši 12.100 Kč + příslušenství. 

EPR

31.07.2017 10:00
Ve věci pohledávky ve výši 4.190 Kč a příslušenství byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR). Okresní soud v Teplicích návrhu vyhověl a EPr vydal pod sp. zn.: 149582/2017,

Rozsudek

14.07.2017 21:15
Okresní soud ve Vyškově vydal na základě námi podané žaloby dne 14.07.217 rozsudek (sp. zn.: 4 C 329/2016), kterým zavázal dlužníka k úhradě pohledávky ve výši 9.000 Kč + příslušenství; rozsudek následně nabyl právní moci a je vykonatelným titulem.  

Exekuce

30.06.2017 11:32
Na základě získaného pravomocného EPR (sp. zn.: 56903/2017, MS Brno), byl podán návrh na nařízení exekuce pro částku 14.276 Kč + příslušenství. Exekuce byla nařízena pod sp. zn: 79 EXE 1141/2017 MS Brno.

EPR

05.06.2017 08:28
Na základě námi podaného návrhu na vydání EPR, Obvodní soud pro Prahu 5, vydal EPR pod sp. zn.: 105562/2017 a zavázal žalovaného k úhradě pohledávky ve výši 7.479 Kč + příslušenství.

EPR

30.03.2017 15:23
Městský soud v Brně pod sp. zn.: 56903/2017 vydal dne 30.03.2017 na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR). Pohledávka z obchodního styku ve výši 14.276 Kč + příslušenství. 

Exekuce

20.02.2017 10:38
Pohledávka ve výši 1.060.000 Kč + příslušenství, pro kterou byl získán směnečný platební rozkaz (KS Praha, sp. zn.: 47Cm 162/2014), je na základě usnesení o zahájení exekuce vymáhána exekučně.