Archiv článků

EPR

09.04.2018 10:09
Na základě námi podaného návrhu, vydal Obvodní soud pro Prahu 2, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 77916/2018). Dlužník, právnická osoba z Prahy, je povinnen do 15 dnů od doručení EPR uhradit jistinu pohledávky ve výši 68.909,50 Kč + příslušenství.    

EPR

23.03.2018 19:19
Okresní soud v Semilech vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (EPR) sp. zn.: EPR 35832 / 2018. Soud dlužníkovi uložil, zaplatit částku ve výši 20.500 Kč + příslušenství.

EPR

16.02.2018 14:24
Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 295367/2017). Pohledávka z obchodního styku ve výši 18.838 Kč + příslušenství.

Exekuce

05.02.2018 10:18
Na základě rozsudku Okresního soudu ve Vyškově, sp. zn.: 4 C 329/ 2016 -34 byla na majetek povinného zahájena exekuce. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 9.000 Kč + příslušenství.

EPR

12.01.2018 09:55
Okresní soud v Opavě, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 295277/2017). Pohledávka z obchodního styku ve výši 6.000 Kč + příslušenství.

Smír

13.12.2017 09:46
S fyzickou osobou uzavřen smír ohledně pohledávky ve výši 88.937,06 Kč + příslušenství. Sepsáno uznání dluhu se splátkovým kalendářem; jednotlivé splátky uhrazeny, dluh vymožen.  

EPR

12.12.2017 17:42
Obvodní soud pro Prahu 2, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 283427/2017). Pohledávka ve výši 153.392,53 + příslušenství za právnickou osobou z obchodního styku.

Rozsudek

30.11.2017 09:32
Okresní soud Praha – západ, na základě námi podaného návrhu na vydání elektronického pltebního rozkazu a následnému podání odporu žalovaným, rozhodl ve věci sp.zn: 7 C 243/2017 rozsudkem. Rozsudek zcela vyhověl námi podanému návrhu a uložil žalovanému, uhradit nezaplacenou kupní cenu ve výši 38.000...

Rozsudek

23.11.2017 11:22
Okresní soud ve Vyškově, na základě námi podaného návrhu na vydání elektronického pltebního rozkazu a následnému podání odporu žalovaným, rozhodl ve věci sp.zn: 4 C 329/2016 rozsudkem. Rozsudek zcela vyhověl námi podanému návrhu a uložil žalovanému, uhradit nesplacenou zápůjčku ve výši 9.000 Kč +...

Exekuce

13.11.2017 13:16
Exekuce vedená na základě elektronického platebního rozkazu (sp.zn.: EPR 105562/2017 ze dne 05.06.2017, vydal Obvodní soud pro Prahu 5), byla ukončena po vymožení celé dlužné částky. Jednalo se o pohledávku ve výši 10.600,- Kč + příslušenství za právnickou osobou.