Archiv článků

Exekuce

20.02.2017 10:38
Pohledávka ve výši 1.060.000 Kč + příslušenství, pro kterou byl získán směnečný platební rozkaz (KS Praha, sp. zn.: 47Cm 162/2014), je na základě usnesení o zahájení exekuce vymáhána exekučně.

EPR

30.01.2017 12:28
Ve sporu o 58.000 Kč + příslušenství, vedeného u OS Praha 6 pod sp. zn.: EPR 8844/2017, soud na základě námi podaného návrhu na vydání EPR vydal elektronický platební rozkaz.

Exekuce

09.01.2017 20:33
Pro částka ve výši 1.860 EUR + příslušenství, kterou měl dlužník uhradit na základě soudem vydaného smíru (OS v Jablonci nad Nisou, sp. zn: 5 C 297/2012), byla na základě námi podaného návrhu nařízena exekuce na majetek dlužníka.   

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

23.12.2016 14:38
Společnost FOX HOLDING s.r.o. přeje všem svým klientům a partnerům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017.

Exekuce

08.12.2016 13:58
Částka ve výši 10.381 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného OS Tábor pod sp. zn.: EPR 5526/2016. 

Rozsudek

07.12.2016 16:55
Ve sporu o 460.066,65 Kč + příslušenství, vedeného u OS Praha 6 pod sp. zn.: 28 C 177/2012, potvrdil odvolací soud prvoinstanční rozsudek, kterým soud zavázal dlužníka nahradit věřiteli jistinu pohledávky, úroky z prodlení a náklady řízení dle námi podané žaloby.     

Vymožená pohledávka

07.12.2016 11:48
Na základě vydaného EPR 219031/2016 u OS Děčín, dlužník uhradil 12.752 Kč (jistina pohledávky + úrok z prodlení) a 5.446,40 Kč (náklady řízení); pohledávka byla vymožena, případ ukončen.

Exekuce

08.11.2016 09:10
Částka ve výši 507,83 Kč vymožena jako částečné plnění dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí exekucí ve věci získaného elektronického platebního rozkazu vydaného KS Ústí nad Labem pod sp. zn.: 26 ECm 126/2010. 

Elektronický platební rozkaz

31.10.2016 15:35
Ve věci o 12.100,00 Kč + příslušenství, vedené u místně příslušného Okresního soudu v Děčíně, pod spisovou značkou: EPR 219031/2016, soud vydal dne 31.10.2016 elektronický platební rozkaz ve prospěch naší společnosti jako žalobce.

Platba dlužníka

13.10.2016 14:16
Částku ve výši 20.000 Kč jako částečné plnění, uhradil dlužník na základě rozsudku vydaného KS v Praze pod sp. zn.: 47 Cm 162/2014.